Aktivity - Mesto Brezno

POLOHA MESTA BREZNA (23 km)

Mesto Brezno leží v strede Slovenska, v Banskobystrickom kraji v hornej časti regiónu Horehronie. Okres, ktorého je centrom, sa rozprestiera na rozlohe 1265 km², na východe začína pri obci Telgárt pod sedlom Besník a končí západnými hranicami okresu za obcami Nemecká a Ráztoka. Jeho najväčšiu časť tvorí Horehronské podolie, zo severu lemované mohutnou hradbou Nízkych Tatier a z juhu rozložitými chrbtami Slovenského Rudohoria.

 

PAMÄTIHODNOSTI

Mesto Brezno okrem nádhernej prírodnej scenérie disponuje aj množstvom pamiatok, ktoré stoja za vašu návštevu počas pobytu v okolí Nízkych Tatier. Medzi pamätihodnosti mesta patria:

 • Námestie, mestský park
 • Kostol Povýšenia Svätého Kríža – Kaplnka sv. Kríža
 • Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia panny Márie
 • Evanjelický a.v. kostol
 • Piaristický kláštor
 • Synagóga
 • Mestská veža – dominanta a symbol súčasného mesta
 • Radnica
 • Mariánsky stĺp
 • Starý mestský cintorín – miesto zblíženia
 • Ľudová mangľovňa
 • Meštiansky dom č. 13

Viac o konkrétnych pamiatkach sa dočítate tu: https://www.brezno.sk/pamatihodnosti/

Booking ocenenie